Burenrecht: wanneer is iets hinder?

Burenrecht: wanneer is iets hinder? Esther Ostendorf In Gorinchem komen wonen toen de middelbareschooltijd begon en na de studietijd weer teruggekeerd in de stad. Gespecialiseerd in het ondernemingsrecht. Bron: www.destadgorinchem.nl Afbeelding: (MINISTERIE VAN BEELD) GORINCHEM Elke maand praten de notarissen van ArkelStad notarissen ons bij over actuele zaken. Deze keer: burenrecht. Wat mogen uw buren wel en niet doen? Wanneer is er sprake van hinder en tot hoever mag deze hinder gaan? En waarop moet je letten bij het tuinieren? Geluidsoverlast, stankoverlast of overlast door een gebrek aan licht door een [...]