Aankoop van een nieuwbouwwoning

Ruben Tromp
Geboren in Hardinxveld-Giessendam, wonende in Gorinchem. Actief in het Gorcums verenigingsleven. Specialist in bijzonder onroerend goed. Gaat regelmatig uit interesse buurten bij nieuwbouwprojecten in de omgeving.

Bron: www.destadgorinchem.nl
Afbeelding: (MINISTERIE VAN BEELD)

GORINCHEM Elke maand praten de notarissen van ArkelStad notarissen ons bij over actuele zaken. Deze keer: de aankoop van een nieuwbouwwoning.

Net als bij de koop van een bestaande woning begint de aankoop van een nieuwbouwwoning met de ondertekening van een koopovereenkomst waarin je met de verkoper overeenkomt welk bouwperceel je koopt. Naast de koopovereenkomst sluit je ook een aanneemovereenkomst. Daarin geef je opdracht aan de aannemer om jouw woning te bouwen, spreek je af welk bedrag je aan de aannemer moet betalen, de zogenaamde aanneemsom, in hoeveel termijnen en op welk moment je dit bedrag aan de aannemer moet voldoen en wanneer de woning aan jou wordt opgeleverd.

Het eigendom van het bouwperceel wordt aan jou overgedragen door het ondertekenen van de zogenaamde akte van levering bij de notaris. In deze akte wordt niet alleen de eigendom van het bouwperceel aan jou geleverd, maar worden er ook erfdienstbaarheden gevestigd. Een erfdienstbaarheid legt juridisch de bouwkundige situatie vast tussen de woningen. Welke afspraken gelden als jij wel en je buren niet voor een uitbouw hebben gekozen? Deze worden allemaal in de akte van levering geregeld.

Mocht de aannemer op het moment van het ondertekenen van de akte nog niet zijn begonnen met de bouw, voldoe je op dat moment alleen de koopprijs van het bouwperceel. Anders ben je naast de koopprijs ook de op dat moment vervallen aanneemtermijnen verschuldigd. Als de verkoper een projectnotaris kiest die alle bouwpercelen in het bouwplan overdraagt, wordt de woning vrij op naam verkocht en zijn de kosten van de akte van levering voor rekening van de verkoper. Heb je voor de betaling van de koop-/aanneemsom een hypotheek nodig, dan zijn deze kosten voor jou als koper.

De notaris controleert of aan alle voorwaarden is voldaan, of de omgevingsvergunning onherroepelijk is, of de garantie-instelling groen licht heeft gegeven en of de financiering op orde is. Staan alle seinen op groen? Dan kan er getekend worden.

Het moment waarop de sleutels door de aannemer aan jou worden afgegeven is spannend en leuk, maar ook juridisch een belangrijk moment. Op dat moment gaat namelijk het risico van de woning op jou over waardoor je de woning verzekerd moet hebben.

Als koper van een nieuwbouwwoning heb je het recht een bedrag ter grootte van vijf procent van de aanneemsom in het depot te storten bij de notaris. Dit is een wettelijk recht. Mocht de aannemer een bankgarantie hebben geregeld, heb je dit recht niet en moet de laatste termijn aan de aannemer worden voldaan.

De oplevering is het moment waarop je samen met de aannemer door de woning loopt en vaststelt of er gebreken zijn. Eventuele gebreken worden vastgelegd in een proces-verbaal en deze gebreken moeten door de aannemer worden hersteld.