Appartement kopen? Dit moet je weten

Ruben Tromp
Geboren in Hardinxveld-Giessendam, wonende in Gorinchem. Actief in het Gorcums verenigingsleven. Specialist in bijzonder onroerend goed. Gaat regelmatig uit interesse buurten bij nieuwbouwprojecten in de omgeving.

Bron: www.destadgorinchem.nl
Afbeelding: (MINISTERIE VAN BEELD)

GORINCHEM Elke maand bespreken de notarissen van ArkelStad notarissen actuele zaken. Dit keer: het kopen van een appartement.

Koopt u een eengezinswoning, dan wordt u huiseigenaar. Uiteraard gelden er voor u als eigenaar regels en zijn er eventuele beperkingen die in de koopovereenkomst zijn vermeld. Verder bent u baas in eigen huis. Bij de aankoop van een appartement is dit anders. Dan koopt u namelijk niet het appartement, maar een appartementsrecht, het recht om het appartement te gebruiken en te bewonen. Daarnaast wordt u, met alle andere kopers van een appartement in hetzelfde gebouw, samen eigenaar van het gehele gebouw en alles wat daarbij hoort.

Het gedeelte dat u alleen mag gebruiken of bewonen wordt ook wel het privé-gedeelte genoemd. Dit gedeelte kan bijvoorbeeld betrekking hebben op het gebruik van de woning op de eerste verdieping, maar ook op een berging, dakterras of garage.

Wanneer u een appartementsrecht koopt, wordt u samen met alle andere kopers automatisch lid van de Vereniging van Eigenaars (VvE). Deze vereniging is onder meer verantwoordelijk voor het onderhoud van het gebouw en de gemeenschappelijke onderdelen en ruimten, zoals de hal, de buitenmuren, het dak, de lift en het trappenhuis. De VvE moet zorgen voor de opbouw van een reservefonds, een soort spaarpot, waaruit het (toekomstig) onderhoud kan worden voldaan. Dit reservefonds moet voldoende gevuld zijn. Ook moet de VvE de nodige verzekeringen afsluiten om financiële risico’s af te dekken. Het lidmaatschap van de VvE is verplicht en kunt u niet opzeggen. Pas als u de woning verkoopt, bent u geen lid meer.

Omdat er door de VvE een reservefonds wordt opgebouwd, is iedere koper verplicht om, vaak per maand, een bijdrage aan de VvE af te dragen. Deze bijdrage wordt ook wel servicekosten genoemd. Naast de aflossing van uw hypotheek, betaling van rente, kosten van gas, water en licht, gemeentelijke belastingen en uw eigen inboedelverzekering, moet u als koper van een appartement dus ook rekening houden met deze maandelijkse bijdrage.

Koopt u een appartement, vraag dan altijd naar de hoogte van de maandelijkse bijdrage aan de VvE en de stand van het onderhoudsfonds. Vraag ook of er onlangs door de VvE beslissingen zijn genomen die van invloed kunnen zijn op de maandelijkse bijdrage (wordt de bijdrage verhoogd?) en vraag of de VvE eventueel een schuld is aangegaan waarvoor u (voor uw aandeel in het totaal) als koper van een appartement verantwoordelijk bent.

Alle afspraken en spelregels over wat gemeenschappelijk is of privé en wie voor bepaald onderhoud moet bijdragen (gezamenlijk of juist alleen diegene die van een bepaalde voorziening gebruik maken) is in de akte van splitsing geregeld. Daarin is ook geregeld op welke manier het bestuur van de VvE wordt gekozen, op welke wijze een vergadering bijeen wordt geroepen en op welke wijze gestemd wordt.