ArkelStad notarissen: nieuw en eigentijds kantoor

met vertrouwde gezichten

Ruben Tromp
Geboren in Hardinxveld-Giessendam, wonende in Gorinchem. Actief in het Gorcums verenigingsleven. Specialist in bijzonder onroerend goed. Gaat regelmatig uit interesse buurten bij nieuwbouwprojecten in de omgeving.

Yvonne Wansleeben
Geboren en opgegroeid in de Vijfheerenlanden, in Lexmond. Tegenwoordig woont ze in hartje Gorinchem. Ze houdt kantoor in Arkel. Gespecialiseerd in familierecht en onroerend goed.

Nienke van Gelderen
Kent de wijde regio door en door: getogen in Werkendam, naar school gegaan in Gorinchem, lang gewerkt in Zaltbommel. Nauw betrokken bij de Gorcumse binnenstad als secretaris van Stichting Stadsherstel Gorinchem. Gespecialiseerd in familierecht, erfenissen en schenkingen.

Esther Ostendorf-Dekker
In Gorinchem komen wonen toen de middelbareschooltijd begon en na de studietijd weer teruggekeerd in de stad. Gespecialiseerd in het ondernemingsrecht.

Het is een nieuwe praktijk op een vertrouwd adres. Het zijn vertrouwde personen met een nieuwe invulling van hun dienstverlening. ArkelStad notarissen is een in Gorinchem en Arkel gevestigd notariskantoor: eigentijds, persoonlijk en sterk in de eigen regio geworteld.

Nienke van Gelderen en Esther Ostendorf-Dekker (toegevoegd notarissen), Yvonne Wansleeben (notaris) en Ruben Tromp (commercieel directeur) hebben met z’n vieren tientallen jaren ervaring in het notariaat in Gorinchem en omgeving, bij de notarissen Snoek, Van Leussen en Westbroek. Per 1 juli zijn zij aan de Kleine Landtong in Gorinchem en aan de Raadhuisstoep in Arkel de gezichten van ArkelStad notarissen. ‘Waar het vooral draait om de cliënt, niet alleen om de akte.’

Persoonlijke aandacht, oprechte interesse; dat staat centraal in de advisering door en in het contact met ArkelStad notarissen. Dat komt op vele manieren tot uiting. De sterke binding met de omgeving is er één van. Nienke, Esther, Yvonne en Ruben zijn allen geboren, getogen, woonachtig en/of op verschillende fronten actief in stad en streek.

Persoonlijk is vooral de werkwijze. De praktijk is fris en vlot, de notarissen en het sterke team erachter zijn makkelijk benaderbaar. Ook belangrijk: de van oudsher nogal formele notariële taal wordt in gewoon, begrijpelijk Nederlands uitgelegd. Ruben Tromp: ,,Pas als je begrijpt wat je ondertekent hebben wij ons werk goed gedaan.’’

Expertise
,,Wij zijn alle vier op onze eigen manier notarieel gevormd’’, vervolgt hij. ,,We hebben elkaar gevonden in de manier van werken die wij belangrijk vinden. We zijn breed geschoold, we hebben op elk gebied expertise in huis: van familierecht tot ondernemingsrecht, estate planning, nalatenschappen en particulier en bijzonder onroerend goed.’’

Cliënten worden op alle mogelijke wijzen ontzorgd bij ArkelStad notarissen. De praktijk beschikt over de modernste software, gaat werken met afspraken in de avonduren én met videogesprekken. ,,Daarmee zijn we begonnen vanwege corona, maar het kan vaker goed uitkomen om een adviesgesprek vanuit huis te voeren. Dus daar willen we mee verder gaan.’’

In het algemeen wil ArkelStad notarissen de cliënt proactief bijstaan, mits die dat zelf wil uiteraard. ,,Ondernemers kunnen we een jaarlijkse ‘check’ aanbieden’’, vertelt Ruben. ,,In de tussentijd houden wij ze op de hoogte van de laatste wetgeving, van tips en tricks en we zorgen ervoor dat documenten direct klaarstaan als ze nodig zijn.’’

Samenwerken
,,We willen samenwerken in plaats van alleen uitvoeren, ook met onze ketenpartners. Des te eerder we meegenomen worden in het proces, des te eerder kunnen we anticiperen op eventuele hobbels in de weg. Dat geldt ook voor particuliere cliënten. Als je een schenking overweegt bijvoorbeeld, loop dan gewoon eens binnen. Dan bekijken we samen vast de mogelijkheden en aandachtspunten.’’

De lokale binding bekrachtigt ArkelStad notarissen met maatschappelijke betrokkenheid. De notarissen stellen hun kennis graag ter beschikking aan plaatselijke verenigingen, stichtingen en goede doelen.