Starters opgelet: wijzigingen per 2021

Ruben Tromp
Geboren in Hardinxveld-Giessendam, wonende in Gorinchem. Actief in het Gorcums verenigingsleven. Specialist in bijzonder onroerend goed. Gaat regelmatig uit interesse buurten bij nieuwbouwprojecten in de omgeving.

Bron: www.destadgorinchem.nl
Afbeelding: (MINISTERIE VAN BEELD)

GORINCHEM Elke maand praten de notarissen van ArkelStad Notarissen ons bij over actuele zaken. Dit keer over het wetsvoorstel voor de aanpassing van overdrachtsbelasting. Voor onder anderen starters staan er namelijk belangrijke wijzigingen op de rol als het voorstel wordt aangenomen.

Het kabinet presenteerde op Prinsjesdag niet alleen de Miljoenennota 2021, maar ook het Belastingplan 2021. Een van de voorstellen in dat plan is de vrijstelling van de overdrachtsbelasting voor starters, zodat zij geen 2% maar 0% overdrachtsbelasting betalen bij de aankoop van een woning. Een belangrijke vraag daarbij is logischerwijs: wanneer ben je een starter? Daarvoor zijn objectieve criteria opgesteld:

Criterium 1: De persoon is meerderjarig (minstens 18 jaar), maar jonger dan 35 jaar.

Criterium 2: De verkrijger heeft nog niet eerder gebruik gemaakt van de vrijstelling op overdrachtsbelasting.

Criterium 3: De verkrijger verklaart schriftelijk en voorafgaand aan de levering aan de notaris dat hij of zij de woning als hoofdverblijf zal gebruiken.

Hoewel er gesproken wordt van ‘starters’ geldt de vrijstelling op overdrachtsbelasting dus ook voor mensen die eerder al een woning hadden, maar vanaf 1 januari 2021 een nieuwe woning willen kopen én nog niet eerder gebruik hebben gemaakt van de vrijstelling.

Is er sprake van een situatie waarbij twee mensen een huis kopen? Dan worden beide personen afzonderlijk aan de criteria getoetst. Is de ene persoon 36 jaar en de andere persoon 34 jaar en voldoen ze verder allebei aan de overige criteria? Dan betaalt de 34-jarige géén overdrachtsbelasting en de persoon van 36 jaar het oude percentage van twee procent. Dat tarief blijft namelijk gelden voor niet-starters op de woningsmarkt.

De koper moet zoals gezegd een schriftelijke verklaring afgeven bij de notaris, die uit mag gaan dat deze verklaring rechtmatig wordt gegeven. Indien achteraf blijkt dat de verkrijger de vrijstelling ondanks de afgegeven verklaring toch al eerder heeft toegepast, gaat de inspecteur over tot naheffing bij de verkrijger.

Het verlagen van de overdrachtsbelasting voor starters is echter niet de enige wijziging die op komst is. Bij de nieuwe plannen hoort namelijk ook een verhoging van het algemene WBR-tarief. Dit tarief is van toepassing op alle onroerende zaken die geen woning zijn, op woningen die niet worden gebruikt als hoofdverblijf én op zogenaamde aanhorigheden van de woning (denk hierbij aan een perceel tuin dat op een later moment dan de woning in eigendom wordt verkregen). Dit tarief wordt verhoogd naar acht procent.

Het voorstel moet nog worden goedgekeurd, maar de verwachting is dat de wet aangenomen zal worden. In dat geval zullen de nieuwe tarieven vanaf 1 januari 2021 gaan gelden.

Advies nodig of behoefte aan meer informatie? De notarissen van ArkelStad Notarissen helpen u graag verder.