Wat te doen bij ‘stieffamiliegevaar’?

Ruben Tromp
Geboren in Hardinxveld-Giessendam, wonende in Gorinchem. Actief in het Gorcums verenigingsleven. Specialist in bijzonder onroerend goed. Gaat regelmatig uit interesse buurten bij nieuwbouwprojecten in de omgeving.

Bron: www.destadgorinchem.nl
Afbeelding: (MINISTERIE VAN BEELD)

Elke maand praten we u bij over actuele zaken. Deze keer over ‘stieffamiliegevaar’ bij hertrouwen en later overlijden van de overgebleven ouder. Wat betekent dit? En hoe zijn de risico’s te ondervangen?

Wanneer een ouder overlijdt, heeft dat impact op het hele gezin. De emotie van het gemis, de herinneringen, het wennen aan de nieuwe situatie, het moet allemaal een plekje krijgen. Soms komt de overgebleven ouder een nieuwe liefde tegen en wordt het gezin aangevuld met een stiefvader of stiefmoeder. Zeker wanneer beide nieuwe partners besluiten te gaan trouwen, is het dan voor de kinderen oppassen geblazen. Want wat doet het met hun erfdeel, als tijdens dit nieuwe huwelijk ook de overgebleven ouder overlijdt? Gaat alles dan naar de nieuwe partner? En hoe voorkom je dat? Anders gezegd: hoe ga je om met het ‘stieffamiliegevaar’?

FAMILIESTUKKEN De term heeft misschien een wat negatieve lading, maar het is van groot belang om zaken vast te leggen, voordat een dergelijke situatie zich voordoet. Hoe goed de verstandhouding met de stiefvader of -moeder ook is. Door het hertrouwen van een langstlevende ouder ontstaat namelijk het gevaar dat familiestukken uit de erfenis van de eerst-overleden ouder op een gegeven moment terecht komen bij een stiefouder. Of bij diens erfgenamen. Zo kunnen de trouwring van moeder, de Friese staartklok van oma of zelfs de ouderlijke woning uit de familie verdwijnen.

WILSRECHTEN Om dat te voorkomen zijn de wilsrechten bedacht. De kinderen hebben recht om de bezittingen uit de erfenis van hun overleden ouder tot zich te nemen ter betaling van hun erfdeel uit de erfenis van deze eerst-overleden ouder. Zolang de langstlevende ouder/stiefouder leeft, heeft die het recht op het vruchtgebruik van deze bezittingen. Om als kind een aanspraak op zo’n wilsrecht te kunnen doen, moet dit in het testament van de eerst-overleden ouder zijn opgenomen. Dat is van cruciaal belang.

PASSEND TESTAMENT Wilt u zelf als ouder(s) een testament opstellen, besteed dan zeker ook aandacht aan deze wilsrechten. Er zitten voor- en nadelen aan, waarover de notaris u uitleg kan geven bij het adviesgesprek over het voor u passende testament. Het kan binnen een familie veel ergernis geven om deze wilsrechten geheel niet van toepassing te verklaren of juist geheel wel. Zet dus in een vroeg stadium samen met de notaris uw wensen goed op papier.

Heeft u vragen over ‘stieffamiliegevaar’? U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen.

Kijk op onze website www.arkel-stad.nl, mail naar info@arkel-stad.nl of bel met Ruben Tromp op 0183 21 66 52.