Woning na overlijden: verklaring van erfrecht nodig

Ruben Tromp
Geboren in Hardinxveld-Giessendam, wonende in Gorinchem. Actief in het Gorcums verenigingsleven. Specialist in bijzonder onroerend goed. Gaat regelmatig uit interesse buurten bij nieuwbouwprojecten in de omgeving.

Bron: www.destadgorinchem.nl
Afbeelding: (MINISTERIE VAN BEELD)

[GORINCHEM] In het Kadaster is vermeld wie eigenaar is van een woning.  Wanneer de eigenaar van een woning is overleden dan wordt het overlijden aangetekend in de kadastrale registratie.

Echter is dan nog niet duidelijk wie in plaats van de overledene gerechtigd is tot (het aandeel in) die woning. Dit kan er toe leiden dat erfgenamen problemen ondervinden als de woning bijvoorbeeld verkocht moet worden. De verkoop kan dan vertraging oplopen of niet doorgaan. Ook het verstrekken van hypotheken wordt moeilijk. De bank verstrekt doorgaans alleen een hypotheek aan geregistreerde rechthebbenden.

Met het opstellen van een verklaring van erfrecht en het inschrijven van de verklaring van erfrecht in de registers van het Kadaster kunt u dat ongemak voorkomen. Wacht daar niet mee tot het te laat is, onderstreept ArkelStad notarissen. Zonder duidelijkheid over de rechthebbende kan een woningverkoop vertraging oplopen of zelfs niet doorgaan. Het achterhalen van erfgenamen kan soms lang duren. Zeker als er geen testament is.

Soms is de erfenis versnipperd over tientallen familieleden of zijn erfgenamen overleden. En soms weten de erfgenamen het zelf ook niet precies. Wanneer de woning verkocht moet worden (bijvoorbeeld om met de opbrengst de schulden van de nalatenschap te kunnen voldoen) en er is geen verklaring van erfrecht opgesteld, dan kan de woning pas verkocht worden als duidelijk is wie de erfgenamen zijn.

VERKLARING VAN ERFRECHT Als iemand komt te overlijden, verkrijgen de erfgenamen de bezittingen (en schulden) van de overledene. Wie gerechtigd is tot de nalatenschap van een overledene kan de notaris verzoeken een zogenaamde verklaring van erfrecht op te stellen. De notaris zal op basis van het verzoek onderzoek doen wie erfgenaam is en, nadat de erfgenamen zijn gevonden, de erfgenamen verzoeken zich uit te spreken over het wel of niet aanvaarden van de nalatenschap. De notaris vermeldt de uitkomst van zijn onderzoek vervolgens in de door de notaris opgestelde verklaring van erfrecht. Bezat de overledene een woning, stuk grond of een te boek gesteld schip (woonark)? Dan is het verstandig om de verklaring van erfrecht door de notaris in te laten schrijven bij het Kadaster. Het Kadaster zet de eigendommen dan op naam van de erfgenamen. Iedereen die de registratie van het Kadaster raadpleegt, kan zo zien wie de eigenaar is.

Het Kadaster neemt hierbij de gegevens over uit de verklaring van erfrecht en vermeldt ook ieders aandeel in het onroerend goed. De erfgenaam betaalt altijd notariële kosten voor de verklaring, of het nu meteen na overlijden is of bij verkoop van de woning. Hoe langer je wacht, hoe groter de kans op hogere kosten vanwege uitgebreider erfgenaamonderzoek. ArkelStad notarissen kan uitgebreid adviseren over welke acties ondernomen kunnen worden als het gaat om een overledene en de woning. Ook kan ArkelStad notarissen een verklaring van erfrecht opmaken.