Check je huwelijkse voorwaarden

Esther Dekker
In Gorinchem komen wonen toen de middelbareschooltijd begon en na de studietijd weer teruggekeerd in de stad. Gespecialiseerd in het ondernemingsrecht.

Bron: www.destadgorinchem.nl
Afbeelding: (MINISTERIE VAN BEELD)

Elke maand praten we u bij over actuele zaken. Deze keer over een ‘huwelijk zonder huwelijkse voorwaarden’. Dat kan bij scheiding of overlijden problemen geven. Want wat is van wie en hoe ziet de eventuele verdeling bij scheiding of overlijden eruit? Denk er goed over na. En nog beter: laat je gedegen adviseren.Wie in het huwelijksbootje stapt, doet dat in het algemeen uit romantische overwegingen. Je ontmoet de liefde van je leven, valt voor zijn of haar aanzoek en beleeft het huwelijk als een cadeautje. Maar dat cadeautje is niet helemaal vrij van risico. Want wat als je in de waan van het geluk ‘vergeet’ om belangrijke zaken als bezittingen en erfrecht bij de notaris te regelen?

Ontbinding

Een huwelijksgemeenschap eindigt (ofwel: wordt ‘ontbonden’) op het moment dat een echtgenoot overlijdt of het tot een echtscheiding komt. Om te bepalen welke bezittingen en welke schulden onderdeel uitmaken van de gemeenschap (dus welke zaken verdeeld moeten worden), is het belangrijk om vast te stellen of sprake is van een algehele gemeenschap van goederen (vóór 1 januari 2018) of een beperkte gemeenschap van goederen (vanaf 1 januari 2018). Ook is een belangrijke vraag vanaf welk moment de gemeenschap niet meer geldt en welke waarde moet worden aangehouden bij het verdelen van de bezittingen en schulden. De wet geeft een aantal regels voor de verdeling.

Samenwerking

Zo heeft iedere echtgenoot recht op de helft van de gemeenschappelijke bezittingen, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt. Ook kan de tussenkomst van de rechter worden gevraagd als de samenwerking tussen de echtgenoten niet soepel verloopt. Tot slot moet niet worden vergeten dat voor sommige bezittingen, zoals een woning of aandelen in een BV, een notariële akte nodig is voor de daadwerkelijke verkrijging hiervan door een van de echtgenoten.

Deskundig advies

De verdeling van een huwelijksgemeenschap kan dus een ingewikkelde operatie zijn. Met name wanneer er veel bezittingen en schulden te verdelen zijn, er discussie bestaat over de waarde hiervan, of er moet worden samengewerkt met de erfgenamen van een overleden echtgenoot. Laat je bij een verdeling van een huwelijksgemeenschap daarom adviseren en bijstaan door een notaris. Je kunt dit soort belangrijke zaken beter vooraf goed regelen en ‘vergeten’, dan achteraf door het ‘vergeten te regelen’ in een slepende procedure belanden. Want daar zit niemand op te wachten.