Check uw oude testament op rente

Esther Dekker
In Gorinchem komen wonen toen de middelbareschooltijd begon en na de studietijd weer teruggekeerd in de stad. Gespecialiseerd in het ondernemingsrecht.

Bron: www.destadgorinchem.nl
Afbeelding: (MINISTERIE VAN BEELD)

Elke maand praten we u bij over actuele zaken. Deze keer over oude testamenten en of die nog wel bij uw huidige situatie passen. ‘Maar een testament is toch een testament?’, zult u misschien denken. Dat kan kloppen, maar als een testament al wat ouder is, is het verstandig dit door uw notaris te laten nakijken. Want met enige aanpassingen kan er misschien erfbelasting worden bespaard.Een veel voorkomende ‘oude’ testamentvorm is het ouderlijke boedelverdeling-testament. Dit is een vorm van vóór 2003, waarbij de langstlevende ouder zoveel mogelijk verzorgd en beschermd kan achterblijven; hij of zij krijgt alle bezittingen. Daar staat tegenover dat de langstlevende ouder alle schulden van de overleden ouder moet betalen. De kinderen krijgen hun erfdeel in de vorm van een geldbedrag (ter grootte van hun erfdeel). Dit geldbedrag hoeft de langstlevende ouder niet meteen aan de kinderen te betalen. In het testament is vaak geregeld dat de kinderen hun erfdeel pas krijgen bij het overlijden van de langstlevende ouder.

Rente

Daar wordt het interessant. Want omdat de kinderen door de ouderlijke boedelverdeling op het geldbedrag/erfdeel moeten wachten, is in het testament ook vaak geregeld dat dit geldbedrag ieder jaar verhoogd moet worden met rente. Dit kan op verschillende manieren zijn omschreven, zoals ‘een rente gelijk aan de spaarrente bij de Postbank’, ‘de wettelijke rente’, of een vaste rente (bijvoorbeeld 8%). Vaak is hierbij bepaald dat net als het erfdeel, ook de te betalen rente pas uitbetaald wordt bij het overlijden van de langstlevende ouder. Meestal is het bovendien een enkelvoudige rente. De rente is fiscaal van belang, omdat die van invloed kan zijn op hoeveel erfbelasting er moet worden betaald over de erfdelen van de kinderen bij het overlijden van de eerste ouder, en ook bij het overlijden van de tweede ouder.

Met andere woorden: de netto erfenis kan als gevolg van de rentestand hoger of lager uitvallen dan u op basis van het oude testament verwacht. Het kan daarom verstandig zijn om in het testament een flexibele rentebepaling op te nemen, zodat op het moment van het overlijden van de eerste ouder kan worden bekeken wat fiscaal het meest aantrekkelijk is. Met een flexibele rentebepaling kan namelijk soms erfbelasting worden bespaard! De ouderlijke boedelverdeling kan op dit punt nog worden aangepast. Het loont dus de moeite om uw oude testament te laten controleren door uw notaris. Hij kan u adviseren over de mogelijkheden om uw testament aan te passen (waarmee u mogelijk erfbelasting kunt besparen) of een nieuw testament voor u opstellen.