Beperk uw hoge eigen zorgbijdrage!

Yvonne Wansleeben
Geboren en opgegroeid in de Vijfheerenlanden, in Lexmond. Tegenwoordig woont ze in hartje Gorinchem. Ze houdt kantoor in Arkel. Gespecialiseerd in familierecht en onroerend goed.

Bron: www.destadgorinchem.nl
Afbeelding: (MINISTERIE VAN BEELD)

Elke maand praten de notarissen van ArkelStad notarissen u bij over actuele zaken. Deze keer staat de (hoge) eigen bijdrage voor zorg met verblijf in de spotlights. Die kan flink in de papieren lopen, mede op basis van uw vermogen. Het is goed om samen met de notaris te zoeken naar mogelijkheden om uw vermogen in box 3 te verkleinen en daarmee de hoge eigen bijdrage te beperken.

Niemand wil het zich voorstellen, maar de kans bestaat dat u voor langere tijd in een zorginstelling moet worden opgenomen. U kunt dan op basis van verschillende factoren een hoge eigen bijdrage verschuldigd zijn. Die kan in een zorginstelling oplopen tot maximaal € 2.506,00 per maand. Alhoewel bij de berekening ervan rekening wordt gehouden dat u zak- en kleedgeld overhoudt, kan dit bedrag een grote impact hebben op uw vermogen.

Is daar iets aan te doen? Zeker. Het eigen (box 3) vermogen dat aan de basis ligt van de berekening van de eigen bijdrage, kan worden verkleind. Zo kan in een testament worden opgenomen dat de erfdelen van de kinderen (die ze op grond van het overlijden van de eerste echtgenoot hebben verkregen) opeisbaar zijn/uitgekeerd worden bij opname van de langstlevende in een zorginstelling.

Voor opengevallen nalatenschappen van de eerst stervende echtgenoot kan gekeken worden of het een optie is dat de langstlevende de erfdelen van de kinderen al gaat uitkeren voordat de erfdelen opeisbaar zijn. Let dan wel weer op eventueel verschuldigde schenkbelasting. Of van schenkbelasting sprake is, kan een notaris voor u bekijken.

U kunt ook schenken tijdens leven, om het vermogen te verminderen. U geeft bij de schenking daadwerkelijk het te schenken bedrag. Vaak gaat dit via een overboeking tussen bankrekeningen. Deze manier van schenken is alleen aantrekkelijk indien de benodigde contanten aanwezig zijn. Verder is het aan te bevelen om, voor zover van toepassing, bij de overboeking te vermelden ‘schenking met uitsluitingsclausule’ zodat het geschonken bedrag niet valt in een gemeenschap van goederen (uitsluitingsclausule).

Een andere optie is schenken op papier. Hiermee kunt u – naast verlaging van de eigen bijdrage aan de zorginstelling – erfbelasting besparen door aan uw kinderen bedragen schuldig te erkennen die in beginsel pas opeisbaar zijn bij uw overlijden. U hoeft dan nu geen middelen vrij te maken om deze schenkingen te doen. Het is belangrijk om u omtrent deze materie tijdig goed te laten informeren en adviseren door uw notaris.

Heeft u vragen over het verkleinen van uw eigen (box 3) vermogen? Mail naar info@arkel-stad.nl of bel Yvonne Wansleeben, 0183 21 66 91.