Erfdeel van het kind. Hoe zit dat?

Ruben Tromp
Geboren in Hardinxveld-Giessendam, wonende in Gorinchem. Actief in het Gorcums verenigingsleven. Specialist in bijzonder onroerend goed. Gaat regelmatig uit interesse buurten bij nieuwbouwprojecten in de omgeving.

Bron: www.destadgorinchem.nl
Afbeelding: (MINISTERIE VAN BEELD)

Elke maand praten de notarissen van ArkelStad notarissen ons bij over actuele zaken. Deze keer over het belang van het vaststellen van het (wettelijk) erfdeel van kinderen bij overlijden van een van de ouders. Dat kan ingewikkeld zijn. Waar kun je als kind op rekenen? Informeer vooraf!

De bekendste vorm van erven is de wettelijke verdeling. Die geldt als de overledene geen testament had en op het moment van overlijden getrouwd was (of geregistreerd als partner) en 1 of meer kinderen had. Het gaat om kinderen die eigen kinderen waren door geboorte of erkenning of geadopteerde kinderen. Pleegkinderen en stiefkinderen zijn erfgenaam als dit is opgenomen in een testament. Het overlijden van een van de ouders wil niet zeggen dat automatisch geld of goederen aan de kinderen vervallen; de hele erfenis (bezittingen en schulden) gaat direct naar de langstlevende ouder. De kinderen hebben wel recht op een deel van de erfenis, maar zij krijgen dit nog niet. Hun erfdeel wordt omgerekend in geld. Zij krijgen dit pas als de langstlevende ouder overlijdt.

SCHULD AAN DE KINDEREN Door de wettelijke verdeling heeft de langstlevende ouder een schuld aan de kinderen. Voor de kinderen is dit een vordering op de langstlevende ouder. De waarde van deze schuld en vordering moet worden berekend. Dat bepalen van de waarde van de nalatenschap van de overleden ouder kan knap lastig zijn. Er kunnen allerlei zaken invloed op hebben. Zijn er sieraden? Is er onroerend goed? Is er kunst in het bezit? Maar ook: hoeveel spaargeld is er? En had de overleden ouder schulden?

BELASTINGDIENST En dan is er nog de Belastingdienst, met zijn wetten en regels die op de wettelijke verdeling van toepassing zijn. Een voorbeeld: bij een wettelijke verdeling moeten zowel de langstlevende ouder als de kinderen aangifte doen voor de erfbelasting. Er moet dus over de erfdelen (vorderingen) van de kinderen wél erfbelasting betaald worden, ook al krijgen ze hun erfdeel nog niet. De langstlevende ouder betaalt meestal de erfbelasting voor de kinderen. Dat vermindert dan de schuld van die ouder aan de kinderen.Als de langstlevende ouder de erfbelasting (voor zichzelf en voor de kinderen) niet kan betalen, bijvoorbeeld doordat de erfenis hoofdzakelijk uit een woning bestaat, dan kan er uitstel van belasting worden aangevraagd. Bjj het overlijden van de langstlevende ouder hoeft er niet opnieuw over de omvang van die vorderingen erfbelasting te worden betaald; het zijn schulden in die tweede nalatenschap. Ook om fiscale redenen is het dus van belang dat de erfdelen van de kinderen zorgvuldig worden vastgesteld om dubbele erfbelasting te voorkomen.

Heeft u vragen over ‘Erfdeel van het kind’? U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen.

Kijk op onze website www.arkel-stad.nl, mail naar info@arkel-stad.nl of bel met Ruben Tromp op 0183 21 66 52.