De specialist: Samengesteld gezin en erven. Let op!

Yvonne Wansleeben
Geboren en opgegroeid in de Vijfheerenlanden, in Lexmond. Tegenwoordig woont ze in hartje Gorinchem. Ze houdt kantoor in Arkel. Gespecialiseerd in familierecht en onroerend goed.

Bron: www.destadgorinchem.nl
Afbeelding: (MINISTERIE VAN BEELD)

Elke maand praten de notarissen van ArkelStad notarissen u bij over actuele zaken. Deze keer over erven binnen een samengesteld gezin. Eigen kinderen, stiefkinderen, pleegkinderen, ze hebben allemaal een aparte status voor de wet. Hoe steekt dat juridisch in elkaar? En hoe regelt u dat de erfenis na uw overlijden goed terecht komt?

Steeds meer mensen runnen een samengesteld gezin. Dat betekent dat er eigen kinderen zijn, stiefkinderen en misschien zelfs pleegkinderen. In het dagelijks leven is zo’n samengesteld gezin een leuke uitdaging. Maar wat als een van de ouders komt te overlijden? Hoe zit het dan met het erfrecht van de eigen, stief- en pleegkinderen? Die vraag is voor de leek niet eenvoudig te beantwoorden.

Om als kind van een ouder te kunnen erven (terwijl die ouder geen testament heeft gemaakt), moeten er familierechtelijke banden zijn tussen het kind en de ouder: de ‘juridische familieband’. Die vormt de basis voor vraagstukken als: hoe zit het met de rechten van die kinderen op het gebied van erfrecht en de erfbelasting ten opzichte van hun (stief)ouders of grootouders en ten opzichte van elkaar?

Als er een juridische band is met een ouder, dan is er automatisch ook een juridische band met alle andere bloedverwanten van deze ouder, zoals diens ouders of andere kinderen. Op dat moment kan het kind ook van hen erven. Op grond van de wettelijke erfregels erft een kind alleen van een ouder als het op het moment van het overlijden van diens ouder een familieband had met deze ouder. Die familieband is er soms automatisch en soms moet die ‘gevormd’ worden (dat gebeurt bijvoorbeeld in geval van een adoptie). Een stiefkind erft bijvoorbeeld niet automatisch van zijn stiefouder op grond van de wet, wanneer zijn stiefouder overlijdt. Een stiefouder kan een stiefkind wel in zijn testament als erfgenaam benoemen. Dat geldt ook voor een pleegkind.

Weinig mensen staan dagelijks stil bij deze juridische familieband, maar het is belangrijk om er toch eens met de notaris over te praten. Want wat niet iedereen weet: de gevolgen van het erfrecht binnen een samengesteld gezin kunnen vooraf geheel naar uw wensen op maat worden geregeld. Hoe ingewikkeld de materie misschien ook lijkt. Onze tip: wacht er niet te lang mee. Dat voorkomt nare situaties na overlijden.

Heeft u vragen over ‘Samengesteld gezin en erven’? mail naar info@arkel-stad.nl of bel Yvonne Wansleeben, 0183 21 66 91.