Wet excessief lenen, ook uw zorg?

Esther Dekker
In Gorinchem komen wonen toen de middelbareschooltijd begon en na de studietijd weer teruggekeerd in de stad. Gespecialiseerd in het ondernemingsrecht.

Bron: www.destadgorinchem.nl
Afbeelding: (MINISTERIE VAN BEELD)

Elke maand praten we u bij over actuele zaken. Deze keer staat de de Wet excessief lenen centraal. Het doel van deze wet is om langdurig uitstel van aanmerkelijk belangheffing in te perken. De notaris kan u adviseren.

U hebt een aanmerkelijk belang als u, eventueel samen met uw fiscale partner, direct of indirect, minimaal 5 procent hebt van de aandelen, winstbewijzen, genotsrechten of opties op aandelen in een binnen- of buitenlandse vennootschap. Dit geldt ook als u 5 procent hebt van een bepaald soort aandelen.

In de praktijk kon de aanmerkelijk belanghouder de aanmerkelijk belangheffing uitstellen door een lening bij zijn vennootschap aan te gaan. Dit lenen van de eigen bv bestaat al zolang als er bv’s bestaan. Het is een eenvoudige manier om tijdelijk geld van de bv te gebruiken. Vaak gebeurt dit in de vorm van een rekening courant verhouding, maar geregeld worden er ook via formele leningsovereenkomsten bedragen voor langere periodes uitgeleend aan de directeur groot aandeelhouder. Daarbij kan een situatie ontstaan waarin de aandeelhouder niet meer kan terugbetalen en er ook geen geld meer is om de belasting die dan nog afgedragen moet worden te voldoen. Daar wordt de Belastingdienst niet blij van, vandaar de nieuwe Wet excessief lenen, die aan deze situaties een einde moet maken.

Kan er dan niet meer van de eigen bv worden geleend? Zeker wel. Maar er geldt nu een maximum van 700.000 euro. Het meerdere wordt bij fictie als dividend aangemerkt waarover aanmerkelijkbelangheffing is verschuldigd. Deze fictieve dividenduitkering geldt in beginsel enkel voor de aanmerkelijk belangwetgeving. Voor civiele en andere fiscale wetgeving blijft de schuldverhouding tussen de aanmerkelijkbelanghouder en zijn vennootschap in stand.

UITZONDERING

Vallen alle schulden aan de eigen bv vanaf 1 januari 2023 onder de nieuwe wet? Dat niet. Voor de eigenwoningschuld is een uitzondering gemaakt. Maar: leningen bij meerdere vennootschappen waarin een aanmerkelijk belang wordt gehouden worden bij elkaar opgeteld. Iedere aanmerkelijk belanghouder doet er dus verstandig aan zijn positie opnieuw te bekijken. Eventueel in samenspraak met de notaris.

PEILDATUM

De eerste peildatum waarop het bovenmatige deel wordt getoetst, is 31 december 2023 en vervolgens steeds aan het einde van het kalenderjaar. Bovenmatige schulden worden op dat moment als een fictief dividend in aanmerking genomen. Laat u niet verrassen!