Onderneming

Samenleven, (levens)testament & verdeling

Wonen & hypotheek

Schenking & erfenis

Bijzonder onroerend goed

Schenking & erfenis

Onderneming

Samenleven, (levens)testament & verdeling

Wonen & hypotheek

Schenking & erfenis

Bijzonder onroerend goed

Verklaring van erfrecht
Aangifte erfbelasting
Ontruiming woning na overlijden
(ondersteuning) Executeur
Afgifte legaten
Administratieve afhandeling
Verdeling nalatenschap
Onterving & legitieme portie

Schenking & erfenis

Na een overlijden is het voor nabestaanden vaak moeilijk zich ertoe te zetten de nalatenschap af te wikkelen. Omdat ze er weinig tot geen ervaring mee hebben of omdat het verdriet gewoon nog te groot is.

De afdeling nalatenschappen van ArkelStad notarissen staat u op dat moment graag terzijde. Bij het opstellen van een verklaring van erfrecht of een akte van verdeling, maar ook bij praktische zaken als het ontruimen van een woning, de aangifte erfbelasting en slotaangifte inkomstenbelasting.

Het inschakelen van een specialist bij de nalatenschapsafwikkeling is zeker waardevol bij bijzondere omstandigheden. Denk daarbij aan minderjarige kinderen, onder curatele of bewind gestelde personen, een groot vermogen of schulden.

Daarnaast hebben wij oog voor de fiscale afwikkeling van een nalatenschap als één van de twee echtgenoten overlijdt en er een langstlevende en één of meer kinderen overblijven. Vaak ‘loopt alles gewoon door’ met een langstlevende-testament en komt heffing van erfbelasting aan de orde. Er zijn op dat moment mogelijkheden om veel belasting te besparen, met een tijdig en persoonlijk advies.

Voor deze en andere zaken rondom de nalatenschap is het raadzaam om zo spoedig mogelijk na het overlijden de notaris te raadplegen. Een verkeerde stap in de afwikkeling, zoals het betalen van een ontvangen rekening, kan namelijk grote gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de aansprakelijkheid voor alle schulden van de overledene.

Meer weten?

Hebt u nog vragen of wilt u graag eens met onze specialisten om tafel om de mogelijkheden voor een goede nalatenschapsafwikkeling te bespreken? Neem dan contact met ons op of laat uw gegevens hier achter, zodat we u kunnen benaderen om een vrijblijvende afspraak in te plannen.

Postadres
Postbus 860
4200 AW Gorinchem
info@arkel-stad.nl

Bezoekadres Arkel
Raadhuisstoep 1
4241 BV Arkel
Telefoon: 0183 – 21 66 00

Bezoekadres Gorinchem
Kleine Landtong 17
4201 HL Gorinchem
Telefoon: 0183 – 21 66 00

Derdengeldenrekening
NL46 INGB 0007 5941 95
t.n.v. van ArkelStad Notarispraktijk B.V.

Op beide locaties is parkeren gratis. In geval van een fysieke beperking maakt u een afspraak op onze locatie in Gorinchem. Samen bespreken we de mogelijkheden, zodat er een plek in de parkeergarage kan worden gereserveerd en u gebruik kunt maken van de lift.
Bij uw bezoek aan onze locatie in Gorinchem kunt u zich bij aankomst melden bij de slagboom. Hierna opent de slagboom automatisch.